Henrik Norbeck's ABC Tunes

Display tune: Klang min vackra bjällra

Scale: Width:
From file hnsp0.abc Get ABC for this tune
X:188
T:Klang min vackra bjällra
R:slängpolska
H:jfr #215, #237
A:Östergötland
B:Version 1: Spelmansmusik från Sverige, Danmark och Norge
B:Version 2: Wænerbergs samling, Sumlen 1976
Z:id:hn-sp-188
M:3/4
L:1/16
K:F
a3f c2c2 B2B2 | A2A2 cBAB c4 | a3f c2c2 B2B2 | A2A2 cBAB c4 |
d3B f2d2 B2d2 | c3B A2B2 c4 | d3B f2d2 B2d2 | c3B A2B2 c4 |
d3d b2a2 g2f2 | efga g4 f4 || e3f g2ga g2ga | g2f2 e2d2 c4 |
e3f g2ga g2ga | g2f2 e2d2 c4 | a3f c2c2 B2B2 | A2A2 cBAB c4 |
d3B f2d2 B2d2 | c3B A2B2 c4 | d3d b2a2 g2f2 | efga g4 f4 ||
P:version 2
|: f2af c2c2 B2B2 | A2A2 B2AB c4 | f2af c2c2 B2B2 | A2A2 B2AB c4 |
d2B2 f2d2 B2d2 | c2cB A2AB c4 | d2B2 f2d2 B2d2 | c2cB A2AB c4 |
c4{dcBc} b2a2 g2f2 | efga g4 f4 :| g2ga g2f2 e2d2 |
c2c=B c2d2 e2f2 | g2ga g2f2 e2d2 | edcB d4 c4 | f2af c2c2 B2B2 |
A2A2 B2AB c4 | f2af c2c2 B2B2 | A2A2 B2AB c4 | d2B2 f2d2 B2d2 |
c2cB A2AB c4 | d2B2 f2d2 B2d2 | c2cB A2AB c4 | c4{dcBc} b2a2 g2f2 |
efga g4 f4 ||


Sheet music rendered using AbcJs