Henrik Norbeck's ABC Tunes

Display tune: Spelman spelar

Scale: Width:
From file hnsp0.abc Get ABC for this tune
X:187
T:Spelman spelar
R:slängpolska
H:efter Lisa Bolling, Gränna. Jfr #156, #228
A:Småland
Z:id:hn-sp-187
M:3/4
L:1/16
K:Dm
A,2A,2 D4 E4 | F2EF G4 A4 | A3A B3B A3A |
w:Spel-man spe-lar, al-la vill dan-sa, lus-tig Kers-ti lil-la
[1 G2FG A4 z4 :|2 G2FG A4 z2 |: A2 | d3d c4 F3A |
w:kän-ner du mig? kän-ner du mig? Men vi ska dan-sa me'n
c3B G4 E3E | F2G2 A2A2 F2FF | E2E^C D6 :|
w:vi är ung-a det kom-mer snart en dag när det os-ar i-gen.


Sheet music rendered using AbcJs