Henrik Norbeck's ABC Tunes

Display tune: Polska efter Pelle Fors

Scale: Width:
From file hnsp0.abc Get ABC for this tune
X:41
T:Polska efter Pelle Fors
R:slängpolska
H:efter Anselm och Allan Hellström, Vikbolandet
H:Besläktad med #32
A:Östergötland
Z:hn-sp-41
M:3/4
L:1/16
K:Dm =b
A4 d3e/d/ ^c2d2 | e2f2 d2e2 ^c2A2 | AGAB =cdcB GDGB | ded^c A8 :|
|: A4 f4 e=ceg | g2a2 abaf d3e | e2f2 f2gf e=ceg | g2a2 abaf d3e |
e2f2 fg/f/e2 A3^c | ^c2d2 d8 :|


Sheet music rendered using AbcJs