Henrik Norbeck's ABC Tunes

Display tune: Polska från Vetlanda

Scale: Width:
From file hnsp0.abc Get ABC for this tune
X:32
T:Polska från Vetlanda
R:slängpolska
H:jfr #62, #120, #41. Första varianten efter Sågskära
B:Wallmans samling nr 17, Sumlen 1976
O:Småland
Z:id:hn-sp-32
M:3/4
L:1/16
K:Dm
A3^c d2c2 d2e2 | gfef d2d2 ^c4 | A2f2 fed=c dcAc | cBGB B2A2 A4 :|
|: A2ff fefg a2a2 | gagf efef g2g2 | f2ff fefg a2a2 |
gagf efef g2g2 | f3e d3f e2d2 | ^cA=Bc c2d2 d4 :|
P:ur boken
|: A3^c d2c2 d2e2 | gfef d2d2 =c4 | cfef fedc dcAc | cABG G2A2 A4 :|
|: f2fe fefg a2a2 | gagf efef g2g2 | f2fe fefg a2a2 |
gagf efef g4 | f2fe d2df e2e^c | A2A^c c2d2 d4 :|

Previous tune | Next tune
Sheet music rendered using AbcJs