Henrik Norbeck's ABC Tunes

Display tune: Förtvivlans polska

Scale: Width:
From file hnsp0.abc Get ABC for this tune
X:21
T:Förtvivlans polska
R:slängpolska
H:efter Johan Jakob Bruun (1818-1889), Särslöv, Södervidinge,
H:som hört den av "tattaren och rackaren" Bolin i Särslöv.
A:Skåne
B:SvL Skåne 574
Z:id:hn-sp-21
M:3/4
L:1/16
K:Dm =b
{b}a^g(ab) (c'b)ag a4 | {e}d(^cd)e (fe)dc d4 | ^f3e d2e2 f2g2 |
a2(ab) g2(ga) ^f4 :||: .a2.f2 .f2.f2 (ac').c'2 |
.g2.e2 .e2.e2 (gc').c'2 | .^g2.e2 .e2.e2 (gc')c'c' |
{b}a2a^g a2ab (c'b)(ag) | {b}a2ag f2fe (d{ed}^c)de |
(fe)d^c [A2A2][d2D2] [d4D4]:|


Sheet music rendered using AbcJs