Henrik Norbeck's ABC Tunes

Display tune: Knister, knaster, knaster

(lyrics page)
Scale: Width:
From file hnsp0.abc Get ABC for this tune
X:195
T:Knister, knaster, knaster
R:slängpolska
H:efter Konrad Hellqvist, Finspång, född 1864 i Mellösa, Sörmland
A:Östergötland, Sörmland
B:SvL Ögl 17
Z:id:hn-sp-195
M:3/4
L:1/16
K:Bb
B3c d2B2 d2B2 | d2de f2d2 f2d2 |
w:Knis-ter knas-ter knas-ter, kär-ing-en stek-te plås-ter
w:Ben-et te å svi-da, gum-man te å gni-da,
f2f2 b4 f4 | e2e2 d4 :|
w:la-de på sitt su-ra ben.
w:aj aj aj mitt su-ra ben.
F2d2 d2ed c2c2 | d2c2 d2ed c2c2 |
c2d2 e2ce d2Bd | c2Ac B2F2 D2B,2 |
F2d2 d2ed c2c2 | d2c2 d2ed c2c2 |
c2d2 e2ce d2Bd | c2Ac B8 ||
W:Gubben låg på ugnen, var så illa kummen
W:för han inte brännvin kunde få.
W:Och gumman låg i aska', hade en tår i flaska',
W:gubben fick inte en tår ändå.
W:


Sheet music rendered using AbcJs