Henrik Norbeck's ABC Tunes

Display tune: Slängpolska från Höör

Scale: Width:
From file hnsp0.abc Get ABC for this tune
X:156
T:Slängpolska från Höör
R:slängpolska
H:inspelningen jag fått den ifrån går i Em. Jfr #187, #228
A:Skåne
Z:id:hn-sp-156
M:3/4
L:1/16
K:Dm
A3^G A4 ^c4 | d2d^c d4 e4 | f2ef g2f2 e2d2 | d2^cd e4 e4 :|
|: f2fd c4 A2c2 | B2BG A4 F4 | G2G2 A2A2 G2F2 | E2EF D8 :|


Sheet music rendered using AbcJs