Henrik Norbeck's ABC Tunes

Display tune: Inte sörjer jag för barnen di är små

(lyrics page)
Scale: Width:
From file hnsp0.abc Get ABC for this tune
X:137
T:Inte sörjer jag för barnen di är små
R:slängpolska
H:jfr #53. I boken är den i Cm.
A:Småland
B:Svenska folkvisor, Topelius bokförlag 1978
Z:id:hn-sp-137
M:3/4
L:1/16
K:Dm
A2A2 F2F2 G2G2 | A2A2 ^c2c2 d4 |
w:In-te sör-jer jag för barn-en de ä' små,
=c2cB A2AB c2A2 | cBGB B2A2 A4 :|
w:Hopp fal-le-ral-lal-le-ra fal-lal-le-ral-le-ra-la-la.
|: A2A2 A2GA B2A2 | A2G2 G2FG A2F2 |
w:Hus-tru min är_ snäl-ler, fast-än barn-et_ gnäl-ler,
A2A2 A2GA B2A2 | A2G2 AGFG F4 :|
w:när det sen blir_ kväl-ler slum-ra al_la_ sött.
W:2. Inte sörjer jag, för kassan är så tom, hopp fallerallalera fallallerallerallala.
W:Inte rår jag för att påven bor i Rom, hopp fallerallalera fallallerallerallala.
W:Han har många pengar, feta, lata drängar,
W:som i mjuka sängar slumra in så sött.
W:3. Inte sörjer jag för ängen bliver grön, hopp fallerallalera fallallerallerallala.
W:Där är gräset mjukt och lilla blomman skön, hopp fallerallalera fallallerallerallala.
W:Där ska vi spatsera, jag och barnen flera.
W:Där ska vi regera, sedan slumra sött.
W:4. Inte sörjer jag för visan ej är lång, hopp fallerallalera fallallerallerallala.
W:Barnet sjunger väl en längre någon gång, hopp fallerallalera fallallerallerallala.
W:Sen jag livets grader genomgått så glader,
W:vill jag be gud fader att få slumra sött.
W:


Sheet music rendered using AbcJs