Henrik Norbeck's ABC Tunes

Display tune: Å här så dansar jag med lilla vännen min

Scale: Width:
From file hnsp0.abc Get ABC for this tune
X:120
T:Å här så dansar jag med lilla vännen min
R:slängpolska
H:efter Skräddaren Mäster Plut (Anders Magnus Andersson, 1812-1888), Västervik
H:jfr #32, #62
A:Småland
B:Småländsk musiktradition 268
Z:id:hn-sp-120
M:3/4
L:1/16
K:Am
E2 | E3^G G3A A2B2 | dcBc A2B2 ^G2B2 |
w:Å här så dan-sar jag med lil_la_ vän-nen min,_
dcBc A2B2 =G2E2 | GFED E4 z2 :||: c2 | cBcd d2e2 e2B2 |
w:fem_ton_ mar-ker gull har hon i kis-tan sin.
dcBc A2B2 G2B2 | c3d d2e2 e2B2 | dcBc A2B2 G2E2 |
.C2.C2 .D2.D2 .E2.E2 | .C2.C2 EDCD LE4 | .C2.C2 .D2.D2 .E2.E2 |
.C2.C2 EDCD LE4 | C2C2 D2D2 E2E2 | ^GEGB A4 z2 :|


Sheet music rendered using AbcJs