Exin Castillos riddarborgar

Exin Castillos | Beställ via postorder | Beskrivning | Historia |

Exin Castillos' historia

1980-talets nya serier

Under 1980-talet tillkom en serie kallad "Golden", med grå byggstenar och blå tak, samt dessutom tjusiga fönster med imiterad glasmålning, med beteckningarna I, III, IV och V. Alltihopa verkar vara inspirerat av det romantiska slottet Neuschwanstein.
Gå tillbaks till resten av historien.
Varunr. 0181, 0183, 0184 resp. 0185.

Dessutom använde man samma nya takbitar och fönster, fast i de klassiska färgerna, för en sats kallad II, varunr. 0182.

Till sist fanns även "El Castillo de los pitufos", alltså smurfslottet, med blå byggstenar. Här fanns vad jag vet åtminstone två olika satser, I och III.
Gå tillbaks till resten av historien.

Nedan är ett slott jag byggt av Golden-serien, som öppnade upp nya möjligheter med sina tak.

Exin Castillos Sverige / © 2004 Henrik Norbeck / exin@norbeck.nu