Henrik Norbeck's ABC Tunes

Index by Title - Swedish Tunes

Titles beginning with V

Title Tune Type No. Key Incipit (first two bars)
Vallpigan vals 11 Ador |e2 ef df|e2 ec Ac|
Vals vals 23 Amix |c>c c2 c2|d2 d2 d2|
Vals vals 25 D |d2 AF Ad|c2 AE Ac|
Vals vals 22 Ddor |A2 A^c e^c|d2 de fe|
Vals vals 19 Ddor |a^g b^g a2|ef ge f2|
Vals vals 16 Gdor |D2 D^F A^F|G3 ABA|
Vals vals 14 Gdor |G2 BG Bd|dc AB G2|
Vals vals 15 Gdor |G2 G^F GA|B2 BA Bc|
Vals efter Abraham Hagholm vals 4 Gm |d2 Ac BA|B2 GB AG|
Vals efter Byss-Calle vals 31 Am |A2 c2 e2|a4 eg|
Vals efter Denis Emanuelsson vals 18 Ddor |A2 GB AG|FE D^C D2|
Vals efter Gustaf Elfström vals 34 D |A2 f2 d2|d3 c A2|
Vals efter Gås Anders vals 36 A |E2 AA A2|BA GF E2|
Vals efter J Bruun vals 8 Em |d2 dB cA|B2 BG EF|
Vals efter Pelle Fors vals 27 C |c3 B ce|g4 (3g^fg|
Vals efter Pelle Fors vals 26 G |d4 Bd|G4 e2|
Vals efter Petter Olas Anna vals 35 A |a2 g2 a2|e4 c2|
Vals efter Rödmudden vals 17 Am |B2 c2 cA|^G2 A2 B2|
Vals efter Röst Pe vals 21 G |d3 d d2|d2 c2 B2|
Vals efter Simons Per vals 12 Dm |f3 f e2|d2 ^c2 d2|
Vals efter Spaken vals 24 A |a2 gf ed|c2 Ac e2|
Vals från Transtrand vals 29 D |FA dF Ad|fd dA FA|
Var det du eller var det ja? vals 32 Ador |c2 cd Bc|A3 B cd|
Var det, var det du? vals 10 Am |A3^G AB|c3 BA^G|
Vid Sätra kvarn slängpolska 201 G |G3B d4 g4|g2fg a2f2 d4|
Vill ni köpa sill? schottis 10 G |GABA G2GA|Bcdc B4|
Vrålkåda schottis 23 Am |c2c>B A>^GA>c|c>BB>^G E4|
Vångapolskan slängpolska 75 D |D2FA d4 d4|d2cd e2de fedc|
Vävpolskan slängpolska 1 Am |cBA^G A2E2 A,2a2|a^gb^g e^fed cdcB|