Henrik Norbeck's ABC Tunes

Index by First Two Bars - Swedish Tunes

Tune Type: Vals

Key Incipit (first two bars) Title Tune Type No.
A |A,2 cz Az|Az cz Az| Knäppvalsen efter Pelle Fors vals 33
Am |A2 c2 e2|a4 eg| Vals efter Byss-Calle vals 31
Ador |A2 cA cd|e3 eee| Stenåldersvalsen vals 3
Amix |A2 cA cd|e3 eee| Stenåldersvalsens kusin vals 2
A |a2 g2 a2|e4 c2| Vals efter Petter Olas Anna vals 35
A |a2 gf ed|c2 Ac e2| Vals efter Spaken vals 24
Am |A3^G AB|c3 BA^G| Var det, var det du? vals 10
Am |B2 c2 cA|^G2 A2 B2| Vals efter Rödmudden vals 17
Ador |c2 cd Bc|A3 B cd| Var det du eller var det ja? vals 32
Amix |c>c c2 c2|d2 d2 d2| Vals vals 23
A |E2 AA A2|Ac ea af| Pellikvalsen vals 28
A |E2 AA A2|BA GF E2| Vals efter Gås Anders vals 36
Ador |e2 ef df|e2 ec Ac| Vallpigan vals 11
A |e>e e2 e2|c>d cB A2| Segloravalsen vals 6
Am |ef ed ^cd|ef ed ^cd| Werkmästarvalsen vals 20
C |c3 B ce|g4 (3g^fg| Vals efter Pelle Fors vals 27
C |CE EG Gc|c2 ec eg| Sista Pinnen vals 7
Ddor |A2 A^c e^c|d2 de fe| Vals vals 22
D |A2 f2 d2|d3 c A2| Vals efter Gustaf Elfström vals 34
Ddor |A2 GB AG|FE D^C D2| Vals efter Denis Emanuelsson vals 18
Ddor |a^g b^g a2|ef ge f2| Vals vals 19
D |d2 AF Ad|c2 AE Ac| Vals vals 25
Dm |d3 efa|g3 fed| Lar Hökpers' Vals vals 13
Dm |f3 f e2|d2 ^c2 d2| Vals efter Simons Per vals 12
D |FA dF Ad|fd dA FA| Vals från Transtrand vals 29
Em |d2 dB cA|B2 BG EF| Vals efter J Bruun vals 8
F |c2 cA F2|d2 dc BA| Klarinettvals vals 5
F |c2 F2 A2|c4 cd| Jönsagubbens vals vals 9
Gm |d2 Ac BA|B2 GB AG| Vals efter Abraham Hagholm vals 4
Gdor |D2 D^F A^F|G3 ABA| Vals vals 16
G |d3 d d2|d2 c2 B2| Vals efter Röst Pe vals 21
G |d4 Bd|G4 e2| Vals efter Pelle Fors vals 26
G |dc Bc AF|D2 FA c2| Hin och Bonden vals 1
Gm |G2 B2 d2|g4 g2| Silkesvalsen vals 30
Gdor |G2 BG Bd|dc AB G2| Vals vals 14
Gdor |G2 G^F GA|B2 BA Bc| Vals vals 15