Henrik Norbeck's ABC Tunes

Index by First Two Bars - Swedish Tunes

Tune Type: Slängpolska

Keys beginning with: A
Key Incipit (first two bars) Title Tune Type No.
Am |A2a2 a^gb^g ^g2e2|e2a2 a^gb^g e4| Sunhultspolskan slängpolska 65
Am ^f |A2AB c2cB A2AB|cBcd e2z2 c4| Grannas flickor slängpolska 172
Am |A2AB c2cB A2B2|c2d2 e4 c2e2| Polska slängpolska 208
Am |A2AB cBcd e2A^c|e2A^c e2g2 e2a2| Polska från Borgholm slängpolska 182
Am |A2AB cdcB A^GAB|cBcd e4 c4| Grannas flickor slängpolska 14
A |A2Ac efec A2Ac|cBAG A2E2 C2E2| Djävulspolska från Sörmland slängpolska 242
Am |A2B2 cdcB A2B2|cBcd e4 c4| Grannas flecker slängpolska 150
Am ^f |A3B c3d e3f|g2g2 agfg e2d2| Polska efter C G Åstrand slängpolska 85
Am ^f |A3B cBAG E4|c2ec d2f2 e4| Östra Ryd slängpolska 27
Am |A3B cBA^G ^G2A2|A3B cBA^G ^G2A2| Polska från Småland slängpolska 86
Am |A3B cBcd e2a2|a3^f d^fa^f ^f2ed| Köhlen slängpolska 88
Am |A4 A2c2 B2A2|B4 B2d2 c2B2| Polska efter J.J. Bruun slängpolska 211
Am |a4 b4 e3e|gag^f d2d2 e3B| Svanpolska efter Pelle Fors slängpolska 18
Am |abag fgfd e2e2|c2ed cBA^G A2E2| Pennknivsmördaren slängpolska 42
Am |ABcA B2G2 E2G2|ABcd e2c2 B2A2| Lärbropolskan slängpolska 163
A |ABcd e3a g2a2|fgfe fgaf f2e2| Slängpolska från Södermanland slängpolska 132
A |agaf f2e2 e2e2|c2c2 A2cA B2G2| Hej filidonko slängpolska 7
Am |A^GAB c2c2 B2B2|A2a2 c'ba^g a2e2| Slängpolska efter Blomgren slängpolska 162
A |c2(3BcB A2B2 c2A2|edcd e8| Strömkarlspolskan slängpolska 2
Am |c2Ac B2^GB A2g2|^fe^d^f e2e2 B3B| Huggaremamma slängpolska 133
A |c2B2 A2B2 c2d2|edcd e8| Pinntorpapolska slängpolska 173
Am |c2BA ^GABA ^G2^GB|A2AB cB^GB BeBd| Polska efter Anders Kengo slängpolska 148
A |c2Bc A2A2 A2Bc|dedc BcBA G2Ed| Polska efter Anders Bredal slängpolska 214
Am |c2c2 B2B2 A2A2|c2c2 d2d2 e4| Flickan står på golvet slängpolska 83
Am |c2c2 c2dc B2G2|G2B2 B2cB A4| Rullande Gubben slängpolska 197
Am |c2cA B2BG A2AG|AGAB cBcd e2AB| Slängpolska från Blekinge slängpolska 26
A |c2e2 c2c2 c4|c2Bc d2c2 B2A2| Polska efter Pelle Pettersson slängpolska 35
A |c2e2 efec dcdf|f2e2 efec edcB| Käringträtan slängpolska 177
Am |c3d efge f2e2|e2a2 a^gag f2e2| Polska efter J.J. Bruun slängpolska 210
A |c4 e3c (5d/e/d/c/d/e2|f2e2 e2d2 d2c2| Sju och sjutti kärringar slängpolska 20
A |c4 e3c dcde|f3d efec d2c2| Käringträtan slängpolska 19
A |cABc de=fe dcBA|cABc defg g2a2| Pollonaisse från Edshult slängpolska 118
Am |cBAG G2A2 A2AB|cBA2 c2e2 B4| Polska från Vrankunge slängpolska 232
Am |cBA^G A2E2 A,2a2|a^gb^g e^fed cdcB| Nittonbundna slängpolska 1
Am |cBA^G A2E2 A,2a2|a^gb^g e^fed cdcB| Vävpolskan slängpolska 1
Am ^f |e2a2 a2g2 gagf|edef gagf e2e2| Polska efter Ola Lans slängpolska 70
A |e2a2 e4 f4|f2ef e2d2 d2c2| Bremans polska slängpolska 171
A |e2a2 e4 f4|f2ef e2d2 d2c2| Kaffebönan slängpolska 171
A |e2a2 gfed cAce|e2a2 gfed c2e2| Polska efter Gabriel Herlitz slängpolska 37
Am ^f |e2a2 ^g4 a4|e2a2 ^g4 a4| Gamble Mörti slängpolska 166
A |e2ae c2c2 c4|A2cA E2E2 E4| Polonäs från Sexdrega slängpolska 239
Am |E2A^G A2B2 c2c2|B2B^G B^GBd c2B2| Polska slängpolska 9
Am |E2E2 E4 E2^G2|B2^G2 A4 B4| Kom Kersti, så skola vi svänga slängpolska 228
Am |e2ea e3f efed|cdcB A2AB cBcd| Polska från Blackstad slängpolska 13
Am |e2eB c2cA B2B^G|E2E^G A2AB cBcd| Pigornas Michaelidans slängpolska 106
Am |e2eB c2cA B2B^G|E2E^G A2AB cBcd| Pigornas Michaelidans och drängarnas dito slängpolska 106
Am |e2eB c2cA B2B^G|E2E^G A2AB cBcd| Polska från Skatelöv slängpolska 106
Am |e2ec A2cA ^G2E2|A^GAB cBcA B4| Polska efter Johan Eric Blomgren slängpolska 235
Am |e2ef e2ef e2d2|c2B2 A4 B4| När som flickorna de gifta sig slängpolska 93
Am |e2ef e2ef e2d2|c2B2 A4 E4| Ena tocka däka slängpolska 92
A |e2fe dcBA A2a2|e2fe dcBA A2f2| Polska efter Spel-Jocke slängpolska 224
A |e2fe dcBA a2a2|e2fe dcBA d2d2| Flickorna dansa på tå slängpolska 192
A |e2fe dcBA a4|e2fe dcBA f4| Polska slängpolska 191
A |e2fe dcBA c'2a2|e2fe dcBA f4| Polska slängpolska 207
Am |E3A A2A2 G2G2|A2A2 G2A2 B4| Inte sörjer jag för mina barn är små slängpolska 53
Am ^f |e3c A2A2 c2c2|d2d2 f2fd e4| Kruspolskan slängpolska 71
Am |E3^G A2B2 A2^G2|E2^GA B2d2 c2B2| Sparvens polska slängpolska 3
Am |E3^G ^G3A A2B2|dcBc A2B2 ^G2B2| Å här så dansar jag med lilla vännen min slängpolska 120
A |e4 cAce dcdf|e2e2 cAce dcdf| Slängpolska efter Per Erik Olsson slängpolska 134
Am |e4 cBce dcdf|e2e2 ag^fg a4| Pollonesse från Djursdala slängpolska 119
Am |e4 d4 c4|e2gg agff f2e2| Polska efter Petter Ola slängpolska 124
A |e4 e2fe dcBA|GABc defg a2a2| Sverpa-dansa slängpolska 23
A |e4 e2fe dcBA|GABc defg a2a2| Östgötasverpen slängpolska 23
Am |E4 E4 ^G2A2|B3A A6 E2| Ack, ack, om det vore kväll slängpolska 107
Am |e4 efed d2cB|cdef gagf f2e2| Slängpolska efter Sven Wallin slängpolska 8
Am |e>fe>d c>Bc>B A2A>c|B>AB>A ^G2A2 A,4| Flickornas Michaelidans slängpolska 89
A |eaga efed c2A2|Acec Ad=fd d2e2| Pollonesse från Edshult slängpolska 117
Am |ea^ga edcB A^GAB|cBce B/c/BA^G A2E2| Polska efter Lorens Brolin slängpolska 28
Am |efed cdcB A2c2|BcBA ^GA^G^F E2^F^G| Koiviston Polska slängpolska 48
A |efed cdef e2a2|afdf fece d2de| Polska efter J.J. Bruun slängpolska 219
Am |g3f e2d2 e2c2|c2Bc d2c2 B2A2| Polska från Hälleforsnäs slängpolska 238