Henrik Norbeck's ABC Tunes

Index by First Two Bars - Irish Tunes

Tune Type: Slow air

Key Incipit (first two bars) Title Tune Type No.
Ador |A4 (3BAG|A4 Bd| Farewell to Ireland slow air 21
Ador |c2 B>A BA/G/|g2 a>b ag| Anach Cuan slow air 29
Ador |c4 BA|B e3 d>B| Dear Irish Boy, The slow air 14
Ador |E A3 A>B|c4 BA| Wounded Hussar, The slow air 22
Ador |E A3 A>B|c4 BA| Wounded Huzzar, The slow air 22
Ador |e2 dB|c2B A3| Ó Ráthaille's Grave slow air 7
Ador |e2 dB|c2B A3| O'Rahilly's Grave slow air 7
Ador |e2 dB|c2B A3| O'Reilly's Grave slow air 7
Bm |B4 A2|F4 E2| Liam Ó Raghallaigh slow air 15
Bm |f4f gfe|f BB4 (3cde| Lonesome Boatman, The slow air 10
C |c4 E2|G4 ED| Casadh An tSúgáin slow air 5
C |c4 E2|G4 ED| Twisting the Hayrope slow air 5
D |A3 B AG/E/|F2 G2 A>B| Port na bPúcaí slow air 2
D |a4 g2 f3 gaf|g4 fe f4 e2| Sliabh Geal gCua na Feile slow air 3
Dmix |B3A/B/ c3B/G/|A4 AA/G/A/B/c/A/| Blackbird, The slow air 16
D |d2 d2 e>c|d2 F2 DF/A/| An Chúilfhionn slow air 13
D |d2 d2 e>c|d2 F2 DF/A/| Chúilfhionn, An slow air 13
D |d2 d2 e>c|d2 F2 DF/A/| Coolin, The slow air 13
D |D4 E/D/F/A/|e4 de| Róisín Dubh slow air 18
D |d4 F2|A4 FE| Casadh An tSúgáin slow air 4
D |d4 F2|A4 FE| Twisting the Hayrope slow air 4
Dmix |d4 ^cd|e2 a3 g| An Páistín Fionn slow air 19
D |f4 fg|a4 g2| Seán O Duibhir a Ghleanna slow air 27
Edor |e2f/e/ d2e/f/|g2g/g/ fz3/2f/| Parting of Friends, The slow air 6
Edor |e2f/e/ d2e/f/|g2g/g/ fz3/2f/| sGariunt na gCompanach slow air 6
Em |E3 FGA|B2 c3 A| Caoineadh Eoghain Ruadh slow air 25
Em |E3 FGA|B2 c3 A| Lament for Owen Roe O'Neill slow air 25
Edor |E4F2|G4A2| Amhrán na Leabhar slow air 23
Edor |E4F2|G4A2| Cuan Bhéil Inse slow air 23
Edor |E4F2|G4A2| Valentia Harbour slow air 23
Edor |E4F2|G4A2| Valentia Lament slow air 23
Edor |e>f g4 fe|e>d B3A GA| Cape Clear slow air 26
Edor |g4 fd|e f4 d| Cuaichín Ghleann Neifín slow air 1
Edor |g4 fd|e f4 d| Little Cuckoo of Glen Nefin, The slow air 1
G |B e2 ded|G4 AG/D/| Banks Of The Suir, The slow air 28
G |B2 dB AG|A G3 GA| Limerick's Lamentation slow air 11
G |B2 dB AG|A G3 GA| Marbhna Luimni slow air 11
G |D3 E G2|G A3 GA| Caitlin Tríall slow air 8
G |D3 E G2|G A3 GA| Kitty Tyrrell slow air 8
G |d4 e>d|c4 B/A/B/d/| By the River of Gems slow air 24
G |d4 e>d|c4 B/A/B/d/| Cois Abha na Seid slow air 24
G |g2f e2d d2e/f/|g2e d>ed/B/ d2e| Easter Snow slow air 30
G |G4 A/G/B/d/|a4 ga| Róisín Dubh slow air 17
G |g4 a2|g4 fg| Mo Mhúirnín Bán slow air 12
G |G4 EF|G4 GA| Éamonn a' Chnuic slow air 9
G |G4 EF|G4 GA| Éamonn an Chnuic slow air 9
G |G>A B>c d>B|G2 GB/d/ g2| Bean Dubh a' Ghleanna slow air 20