Henrik Norbeck's ABC Tunes

Display tune: Var det du eller var det ja?

Scale: Width:
From file hnvals0.abc Get ABC for this tune
X:32
T:Var det du eller var det ja?
R:vals
A:Öland
Z:id:hn-vals-32
M:3/4
L:1/8
K:Ador
AB | c2 cd Bc | A3 B cd | e2 g2 f2 | e4 :|
w:Var det du el-ler var det jag, som gick i val-sen så bra?
|: e2 | e2 c2 cc | c2 e2 g2 | f2 d2 dd |
w:Vi sup-er och vi rum-lar, vi dan-sar och vi
d2 f2 g2 | e3 d cB | A2 c2 cc | B2 G2 G2 | A4 :|
w:tum-lar och kom* skö-na flic-ka gå i val-sen med mej!


Sheet music rendered using AbcJs