Henrik Norbeck's ABC Tunes

Display tune: När som flickorna de gifta sig

Scale: Width:
From file hnsp0.abc Get ABC for this tune
X:93
T:När som flickorna de gifta sig
R:slängpolska
A:Småland
Z:id:hn-sp-93
M:3/4
L:1/16
K:Am
e2(ef) e2(ef) e2d2 | c2B2 A4 B4 |
w:När som_ flick-or_na de gif-ta sig, då
c3B A2B2 c2d2 | d2e2 e8 :|
w:får de an-nat till att tän-ka på.
|: e3c c2c2 c4 | e3d d2d2 d4 |
w:Ha sin lil-la vän, sväng-a om i-gen,
e2f2 g4 B4 | c3B c2d2 e4 |
w:ald-rig nån-sin öv-er-gi-va den,
def2 e2e2 c2c2 | B2cB A8 :|
w:förr_än dö-den dem åt-skil__jer.


Sheet music rendered using AbcJs