Henrik Norbeck's ABC Tunes

Display tune: Flickan står på golvet

(lyrics page)
Scale: Width:
From file hnsp0.abc Get ABC for this tune
X:83
T:Flickan står på golvet
R:slängpolska
A:Östergötland, Sörmland
B:Version 1: SvL Ögl 498, från Norra Vi.
B:Version 2: Bagge Ögl 41
B:Version 3: A.P. Andersson 1880
Z:id:hn-sp-83
Z:version 1 transponerad från Dm
M:3/4
L:1/16
K:Am
c2c2 B2B2 A2A2 | c2c2 d2d2 e4 :| c2c2 c2e2 g2f2 |
d2f2 a2g2 e4 | c2c2 B2B2 A2A2 | cBA^G ^G2A2 A4 ||
P:version 2:
c2(cd) B2(Bc) A2A2 | e2e2 {f}d2d2 e4 | c2(cd) B2(Bc) A2A2 |
e2(ef) d2(df) e4 :||: e3c c3e g2f2 | d3f a2g2 e4 |
c2(cd) B2(Bc) A2(AB) | (cB)A^G A2E2 C2E2 | e3c c3e g2f2 |
d3f a2g2 e4 | c2(cd) B2(Bc) A2(AB) | (cB)A^G A4 A,2 z2 :|
P:version 3:
c2cd B2Bc A2A2 | e2e2 d2cd e4 :| c2cB c2e2 g3e | d2f2 a2g2 e4 |
c2cd B2Bc A2AB | cBA^G G2A2 A4 ||
W:Text från SvL:
W:1. Flickan står på golvet som en fager ros.
W:Denna vackra gossen vill hon sova hos. Trall...
W:2. Flickan sad' till gossen: Vill du bli min vän?
W:Ja gärna om det vore uti denna kväll. Trall...
W:3. Vill du bli min vän, så räck dig hit min hand.
W:Och håller du mig kär, så tar du mig i famn. Trall...
W:4. Mitt upp på golvet bäddas upp en säng.
W:Där jag skulle vila med min lilla vän. Trall...
W:Text från Folk och Rackare:
W:1. Flickan står på golvet fager som en ros.
W:Denna vackra gosse vill hon sova hos.
W:Två och två i dansen, en och en går fri
W:Mister du balansen då är allt förbi
W:2. Gossen står på golvet reslig som ett träd
W:Denna vackra flicka skall jag sova med.
W:Två och två i dansen, en och en slås ut
W:Mister du balansen då är allting slut.
W:


Sheet music rendered using AbcJs