Henrik Norbeck's ABC Tunes

Display tune: Polska efter C G Åstrand

Scale: Width:
From file hnsp0.abc Get ABC for this tune
X:82
T:Polska efter C G Åstrand
R:slängpolska
H:Han hade den efter en skräddarmästare Reinhold i Hycklinge
A:Östergötland
B:SvL Ögl 468, efter C G Åstrand, Falla, Horn
Z:id:hn-sp-82
M:3/4
L:1/16
K:D
A2Bc d2e2 f2g2 | (ag)fg a2a2 f2d2 | (gb)ge (fa)fd (eg)ec |
(dc)Bc d2dA FDFA | A2Bc d2e2 f2g2 | (ag)fg a2a2 f2d2 |
(gb)ge (fa)fd (eg)ec | (dc)Bc c2d2 d4 :||: A2c2 egec egec |
d2d2 fafd fafd | A2c2 egec egec | d2d2 fafd fafd |
gbge fafd egec | dcBc d2dA FDFA | A2c2 egec egec |
d2d2 fafd fafd | A2c2 egec egec | d2d2 fafd fafd |
gbge fafd egec | dcBc c2d2 d4 :|


Sheet music rendered using AbcJs