Henrik Norbeck's ABC Tunes

Display tune: Mikaelidagen

Scale: Width:
From file hnsp0.abc Get ABC for this tune
X:67
T:Mikaelidagen
R:slängpolska
A:Gästrikland
Z:id:hn-sp-67
M:3/4
L:1/16
K:Dm =b
D2E2 E2F2 D2E2 | F2G2 A4 F2F2 | A2d2 c4 A4 | G2F2 A8 :|
w:Rätt nu lid-er det mot Mi-ka-e-li, då har jag tjän-at ut mitt år
|: A2B2 c4 G3E | (FE)FG A4 F3D | D2E2 (F2A2) (A2G2) | E2F2 D8 :|
w:När de and-ra de grå_ta och sör-ja, så fäl-ler jag_ alls_ in-gen tår


Sheet music rendered using AbcJs