Henrik Norbeck's ABC Tunes

Display tune: Inte sörjer jag för mina barn är små

(lyrics page)
Scale: Width:
From file hnsp0.abc Get ABC for this tune
X:53
T:Inte sörjer jag för mina barn är små
R:slängpolska
H:efter Johan August Pettersson, Tolg, Småland
H:Även i Am. Jfr #137
A:Småland
B:SvL Sml 120
Z:id:hn-sp-53
M:3/4
L:1/16
K:Am
E3A A2A2 G2G2 | A2A2 G2A2 B4 |
w:In-te sör-jer jag för mi-na barn e små
B2B2 e2BB c2cc | {GA}B2A2 G2G2 A4 :|
w:fem-ton ligg-er i vag-gan och fem-ton var jag går.
|: c2(B2 c2)(d2 e4) | {ef}e4 B4 d4 |
e4 A2A2 c2c2 | B2B2 G2G2 A4 :|
W:Annan text:
W:1. Inte sörjer jag för mina barn är små
W: femton ligger i graven och resten är så få.
W:2. Inte sörjer jag för kassan den är tom
W: inte rår jag för att påven bor i Rom
W:3. Inte söjer jag för ängen bliver grön
W: där är gräset mjukt och lilla blomman skön
W:Vers 1 även:
W: Somma börja krypa, andra börja gå
W:Del 2:
W: Hustru min är snäller, fastän hon gnäller,
W: När det sen blir kväller, slumra alla sött.
W:Vers 2, del 2:
W: Han har många pengar, feta, lata drängar,
W: Som i mjuka sängar slumra in så sött.
W:Vers 3, del 2:
W: Där ska vi spatsera, jag och barnen flera.
W: Där ska vi regera, sedan slumra sött.
W:4. Inte sörjer jag, för visan ej är lång,
W: Barnet sjunger väl en längre någon gång.
W: Sen jag livets grader, genomgått så glader,
W: Vill jag be Gud Fader att få slumra sött.
W: Hopp fallerallalera, Fallallerallerala!
W: Hopp fallerallalera, Fallallerallerala!
W:


Sheet music rendered using AbcJs