Henrik Norbeck's ABC Tunes

Display tune: Koiviston Polska

Scale: Width:
From file hnsp0.abc Get ABC for this tune
X:48
T:Koiviston Polska
R:slängpolska
H:Version 1 är från södra Karelen
H:Låten finns i många av Nokias mobiltelefoner
H:även i Gm, #131
A:Finland
Z:id:hn-sp-48
M:3/4
L:1/16
K:Am
|: efed cdcB A2c2 | BcBA ^GA^G^F E2^F^G | A2^GA B2AB c2Bc |
d2cd e4 e4 :||: g2g2 gagf e2e2 | f2f2 f2ed e2[c2e2] | g2g2 gagf e2e2 |
f2f2 f2ed e2d2 | cBcd e2c2 B2A2 | cBA^G ^G4 A2B2 | cBcd e2c2 B2A2 |
cBA^G ^G4 A4 :|
P:version 2
|: efed cdcB ABcA | BcBA ^GA^G^F E2^F^G | A2^GA B2AB c2Bc |
d2cd e4 e4 :||: e2ef g2g2 f2e2 | d^cde f2f2 e2d2 :| cBcd e2c2 B2A2 |
cBA^G ^G4 A2B2 | cBcd e2c2 B2A2 | cBA^G ^G4 A4 ||


Sheet music rendered using AbcJs