Henrik Norbeck's ABC Tunes

Display tune: Polonäs från Sexdrega

Scale: Width:
From file hnsp0.abc Get ABC for this tune
X:239
T:Polonäs från Sexdrega
R:slängpolska
H:Finns även i Ma 6 efter Petter Dufva, Verkebäck, Småland, samt
H:i M 189 (Östergötland), M 19 (Sörmland), Ma 17 (Närke) samt
H:fler gamla notböcker, vilket visar hur spridda dessa låtar var.
A:Västergötland, Sexdrega
Z:id:hn-sp-239
M:3/4
L:1/16
K:A
e2ae c2c2 c4 | A2cA E2E2 E4 | E2AE A2cA B4 | E2BE B2dB c4 |
e2ag agfe dcBA | cBAG A4 A4 :|
|: c2cA c2cA cedc | B2BG B2BG BdcB | A2AF A2AF AcBA | GABG E4 E4 |
F2FE F2Ac d4 | E2ED E2AB c4 | ABAG A2B2 dcBA | cBAG A4 A4 :|


Sheet music rendered using AbcJs