Henrik Norbeck's ABC Tunes

Display tune: Polska från Loftahammar

Scale: Width:
From file hnsp0.abc Get ABC for this tune
X:233
T:Polska från Loftahammar
R:slängpolska
S:efter Karl Andersson, Loftahammar, ur källorna till SvL, Smål 17
H:En variant till Gotlandspolskan "Vill du följa mig och plocka rovor"
H:Se även variant efter J J Bruun, Skåne, "Gu'ske löf för dinne skäggede gubben"
A:Småland
Z:id:hn-sp-233
M:3/4
L:1/16
K:D
d2dA F2FA d2A2 | B2BG E4 c4 | d2ef g2e2 f2e2 | d2f2 edcB A4 |
d2dA F2FA d2A2 | B2BG E4 c4 | d2ef g2e2 f2d2 | cdec d4 D4 :|
|: DFAF DFAF DFAF | DGBG DGBG DGBG | Acec Acec Acec | d2A2 edcB A4 |
DFAF DFAF DFAF | DGBG DGBG DGBG | Acec Acec Acec | d2A2 edcB A4 |
d2dA F2FA d2A2 | B2BG E4 c4 | d2ef g2e2 f2d2 | cdec d4 D4 :|


Sheet music rendered using AbcJs