Henrik Norbeck's ABC Tunes

Display tune: Östgötasverpen

Scale: Width:
From file hnsp0.abc Get ABC for this tune
X:23
T:Östgötasverpen
T:Sverpa-dansa
R:slängpolska
H:efter "Lasse i Svarven", Västervik (Lars-Johan Sundell) (1874-1923).
H:Född i Ydre. Lasse i Svarven hade den efter Anders Gustav Johansson,
H:Lövåsa, Sund, Ydre.
H:Stämning A,EAe
A:Östergötland
Z:id:hn-sp-23
M:3/4
L:1/16
K:A
[e4A4E4A,4] [e2A2E2A,2]fe [dE4]cBA | (GA).B.c .d.e.f.g [.a2.A2][.a2.A2] |
[A2E2A,2]ce ([aA4]gae) ([dE4]cBA-) | [A2E12](d2 B2)e2 (dcBA) |
([E2A,2][e2A2]) [e2A2E2A,2]fe [dE4]cBA | (GA).B.c .d.e.f.g [.a2.A2][.a2.A2] |
[A2E2A,2]ce ([aA4]gae) ([dE4]cBA) | ([cE4]B).A.G ([G2A2][.A2.A2]) [A4A4] :|
|: [e4A4E4] [c2E2]([c2E2] [dE4])cBc | [d4E4] [B2E2]([B2E2] ([cE4])BAB) |
[c4E4] [A2E2]([A2E2] [BE4]AGA) | .B.c.d.c .B.A.G.F E4 |
[e4A4E4] [E2A,2]([c2E2] ([dE4])cBc) | [d4E4] [E2A,2]([B2E2] [cE4])BAB |
(cA).B.c .d.e.f.g .a2.c2 | (cB).A.G ([G2A2][.A2.A2]) [A4A4] :|
|: ([e4A4E4A,4] [e2A2E2A,2])fe (dc).B.A | .E.B.G.B .E.B.G.B .E.B.G.B |
([d4E4A,4] [d2E2A,2])ed (cB).A.G | .A,.E.C.E .A,.E.C.E .A,.E.C.E |
([e4A4E4A,4] [e2A2E2A,2])fe (dc).B.A | .E.B.G.B .E.B.G.B .E.B.G.B |
([d4E4A,4] [d2E2A,2])ed (cB).A.G | .A,.E.C.E .A,.E.C.E A,4 :|


Sheet music rendered using AbcJs