Henrik Norbeck's ABC Tunes

Display tune: Polska efter Bengt Håkansson

Scale: Width:
From file hnsp0.abc Get ABC for this tune
X:199
T:Polska efter Bengt Håkansson
R:slängpolska
H:efter Bengt Håkansson (1842-1926), Jät, som trakterade både flöjt
H:och fiol. Han sjöng också gärna visor till psalmodikonackompanjemang.
A:Småland
B:Småländsk musiktradition I:309, ur A Strömbergs melodisamling
Z:id:hn-sp-199
M:3/4
L:1/16
K:G
G2[B2D2] [B2D2][B2D2] [B2D2][B2D2] | cBAG FGAB c2A2 |
G2[B2D2] [B2D2][B2D2] [B2D2][B2D2] | cBAG FGAB c2A2 |
d2(ef g2)d2 cBcA | F2G2 G4 z4 :||: (df)f(f fa)af Tf2d2 |
(dg)g(g gb)bg Tg2f2 | (df)f(f fa)af Tf2d2 | (dg)g(g gb)bg Tg2f2 |
efge fgaf Tg2d2 | cBcA F2G2 G4 :|


Sheet music rendered using AbcJs