Henrik Norbeck's ABC Tunes

Display tune: Hör du lilla såta

(lyrics page)
Scale: Width:
From file hnsp0.abc Get ABC for this tune
X:186
T:Hör du lilla såta
R:slängpolska
H:efter Bengt Håkansson (1842-1926), Jät, flöjt och fiol.
A:Småland
B:Småländsk musiktradition I:321, ur A Strömbergs melodisamling
Z:id:hn-sp-186
M:3/4
L:1/16
K:D
f2(fd) B2(BG) A2A2 | B2(Bd) c2(ce) (dc)de | f2(fd) B2(BG) A2A2 |
(BA)Bc e2d2 d4 :||: (fe)fg a2(ag) f2d2 | (g2e2) (f2d2) (e2c2) |
(BA)GF (ED)EF G2B2 | (cB)cd c2e2 a4 | (fe)fg a2(ag) f2d2 |
(g2e2) (f2d2) (e2c2) | (BA)GF (ED)EF G2B2 | (cB)ce e2d2 d4 :|
W:Hör du lilla såta,
W:hvarför skall du gråta,
W:här i Sverige är tiden svår...
W:


Sheet music rendered using AbcJs