Henrik Norbeck's ABC Tunes

Display tune: Pinntorpapolska

Scale: Width:
From file hnsp0.abc Get ABC for this tune
X:173
T:Pinntorpapolska
R:slängpolska
H:efter Pelle Fors, upptecknad av R L Rääf 1888. Jfr #2
H:Om den elaka Pinntorpafrun. Polskan börjar med följande ord:
H:"Söta fan ta mig inte än", därefter då fan sätter klorna i henne
H:jämrar hon sig "aj, aj, aj". Detta betecknas av den s.k.
H:"pumpningen" i andra reprisen, som Pelle Fors ibland spelade många
H:gånger om igen och som han beledsagade med "knackslag" av stråken
H:på fiolen. Slutligen säger fan "jag tar dig, jag tar dig, jag tar
H:dig", varmed tredje reprisen börjas.
A:Östergötland
Z:id:hn-sp-173
M:3/4
L:1/16
K:A
c2B2 A2B2 c2d2 | edcd e8 | c2c2 d2d2 c2c2 | BGBG A4 E3D |
C2B,2 A,4 z4 | c2B2 A2B2 c2d2 | edcd e8 | c2c2 d2d2 c2c2 |
BGBG G3A A4 :||: E2B2 cBAB c2A2 | A,2c2 A2A2 E2E2 |
c2c2 A2A2 E2E2 | c2cd B2Bc AGAB | cABG G3A A4 :|
|: CEEC CEEC CEEC | D=FFD DFFD DFFD | CEEC CEEC CEEC |
D=FFD DFFD DFFD | c2cd B2Bc AGAB | cABG G3A A4 :|


Sheet music rendered using AbcJs