Henrik Norbeck's ABC Tunes

Display tune: Sma sorkarna

Scale: Width:
From file hnsp0.abc Get ABC for this tune
X:165
T:Sma sorkarna
R:slängpolska
H:efter Helena Mårtensson (d 1880), Burs
H:När gossarna ej vilja dansa med flickorna, utan äro trötta,
H:taga flickorna mod till sig ock dansa ensamma, varvid de
H:uppstämma nedanskrivna melodi och täxt
A:Gotland
Z:id:hn-sp-165
M:3/4
L:1/16
K:Dm
f4 e2^c2 d2e2 | f3f e2^c2 d2e2 | f3f e2^c2 d2e2 |
w:Sma sor-kar-na di sta bäi dur-ar-ne u säir pa jåm-fräur-na di
f3e d2f2 e2d2 | ^c4 A8 :||: f3g a4 g3b | a2gf e2g2 g2b2 |
w:vill så mi-kä gän-ne dan-sä. Vi' ni dan-sä sma sor-kar_ ung_ge, ska
a2f2 d4 f2f2 | ^c2ce d8 :|
w:jåm-fräun sjung-gä: fa-ral-la-di-da!


Sheet music rendered using AbcJs