Henrik Norbeck's ABC Tunes

Display tune: Slängpolska från Glanshammar

Scale: Width:
From file hnsp0.abc Get ABC for this tune
X:126
T:Slängpolska från Glanshammar
R:slängpolska
A:Närke
D:Anders Norudde: Kan själv! (spelas i A på skivan)
Z:id:hn-sp-126
M:3/4
L:1/16
K:D
A,2D2 D4 D3E | F2DF F2A2 A4 | A2Bc d2ef gfed |
cdcB ABAG FGFE | A,2D2 D4 D3E | F2DF F2A2 A4 |
A3B c2d2 e2f2 | agec c2d2 d4 :||: f2ef d2f2 d2f2 |
fede c2ee c2e2 | d3c B2Bc d2f2 | edcB B2A2 A4 |
B2AB G2B2 G2B2 | BAGA F2AA F2A2 | GEFG ABcd e2ef |
agec c2d2 d4 :|


Sheet music rendered using AbcJs