Henrik Norbeck's ABC Tunes

Display tune: Polska från Blackstad

Scale: Width:
From file hnsp0.abc Get ABC for this tune
X:12
T:Polska från Blackstad
T:Den melancoliska pollonessen
R:slängpolska
H:version 1 efter kantor P.A. Nilsson, Blackstad, Tjust, Småland
H:melancoliska-namnet kommer från Anders Petter Dufvas notbok
A:Småland, Östergötland
B:Version 1 SVL Ögl 305, version 2 Bagge 57
Z:id:hn-sp-12
M:3/4
L:1/16
K:Dm
D2DF A2^c2 d2e2|f2ef gfed ^c2c2|d^cde fgfe d2f2|efed =cdcB AGFE|
D2DF A2d2 f2a2|a2ga b2ba g2e2|f2af e2ge d^cdf|age^c c2d2 d4:|
|:f2fe f2fe f2a2|e2e^c e2ec e2f2|d2d^c d2dc d2f2|efed =cdcB AGFE|
D2DF A2d2 f2a2|a2ga b2ba g2e2|f2af e2ge d^cdf|age^c c2d2 d4:|
P:version 2
|: D2DF A2c2 d2e2 | f2ef gfed ^c2A2 | d^cde f2fe d2f2 |
efed ^cdec AGEF | D2DF A2d2 f2a2 | a2ga b2ba g2e2 |
f2af e2ge d^cdf | age^c c4 d4 :||: f2fe f2fe f2g2 |
efe^d efed e2f2 | d2d^c d2dc d2f2 | efed ^cdc=B AGFE |
D2DF A2d2 f2a2 | a2ga b2ba g2e2 | f2af e2ge d^cdf | age^c c4 d4 :|


Sheet music rendered using AbcJs