Henrik Norbeck's ABC Tunes

Display tune: Ge mej ett par nya skor

Scale: Width:
From file hnsp0.abc Get ABC for this tune
X:110
T:Ge mej ett par nya skor
R:slängpolska
H:SvL Ögl 494 från Norra Vi
A:Östergötland
Z:id:hn-sp-110
M:3/4
L:1/16
K:Dm
D2E2 F2G2 A2^c2 | ^c2d2 d2=c2 A2A2 |
w:Ge_ mig_ ett par ny_a_ skor, de
A2c2 c2B2 G2B2 | B4 A4 z2D2 |
w:gam-la har jag dan-sat sön-der. Och
D2E2 F2G2 A2^c2 | ^c2d2 d2=c2 A2A2 |
w:al-drig vill jag ha de gam-la skor-na mer, och
A2c2 c2B2 G2B2 | B4 A4 z2 ||
w:al-drig vill jag tjä-na bön-der.
F2 | F4 A2G2 E2E2 | E4 G2F2 D4 |
w:Den grå rock-en å och blå rock-en på,
F2F2 A2G2 E2E2 | E2E2 G2F2 D2F2 |
w:bon-de-dräng i fjol och nämn-de-man i år, och
F2F2 A2G2 E2G2 | F4 D4 z4 ||
w:näst-a å så blir jag herr-e!


Sheet music rendered using AbcJs