Henrik Norbeck's ABC Tunes

Display tune: Hur skall jag till lilla vännen komma

(lyrics page)
Scale: Width:
From file hnsp0.abc Get ABC for this tune
X:109
T:Hur skall jag till lilla vännen komma
T:Hur du vänder och hur du svänger dig
R:slängpolska
H:Text jfr #69, #169
A:Östergötland
B:SvL Ögl 496 från Asby
Z:id:hn-sp-109
M:3/4
L:1/16
K:G
D2G2 G2G2 G2G2 | F2A2 (c2B2) G2B2 | B2A2 A2A2 F2A2 | G2E2 D8 :|
B3c d4 B2G2 | F2G2 A2B2 c2D2 | D2D2 c2B2 A2G2 | F2G2 A8 |
B3c d4 B2G2 | F2G2 A2B2 c4 | D2D2 c2B2 A2G2 | F2A2 G8 ||
W:1. Hur skall jag till lilla vännen komma,
W: som varken åker, rider eller går?
W: Jag skall vänta till sol och sommardag
W: och segla över de böljor blå.
W:2. Hur du vänder och hur du svänger dig,
W: så laga att du har en trogen vän.
W: Ty snart förgår dina unga dagar
W: och komma aldrig mer igen.
W:


Sheet music rendered using AbcJs