Henrik Norbeck's ABC Tunes

Display tune: Lilla vännen söta

(lyrics page)
Scale: Width:
From file hnsp0.abc Get ABC for this tune
X:108
T:Lilla vännen söta
R:slängpolska
A:Östergötland
B:SvL Ögl 495 från Asby
Z:id:hn-sp-108
M:3/4
L:1/16
K:G
D2G2 G2G2 F2D2 | D2A2 A2A2 B2G2 | G2F2 A4 z4 :|
|: d2d2 B2B2 G2G2 | c2c2 A2A2 F2F2 | D2F2 G4 z4 :|
W:Lilla vännen söta, var får jag dig möta?
W:Var du vill!
W:Uti ängen gröna, uti lunden sköna?
W:Om du vill!
W:


Sheet music rendered using AbcJs