Henrik Norbeck's ABC Tunes

Display tune: Ack, ack, om det vore kväll

(lyrics page)
Scale: Width:
From file hnsp0.abc Get ABC for this tune
X:107
T:Ack, ack, om det vore kväll
R:slängpolska
H:jfr #104
A:Östergötland
B:SvL Ögl 497, från Tidersrum
Z:id:hn-sp-107
M:3/4
L:1/16
K:Am
E4 E4 ^G2A2 | B3A A6 E2 |
A2^G2 A2c2 e2c2 | c2B2 B4 z4 :|
|: B2=G2 G2B2 B2B2 | c2A2 A2c2 c2B2 |
B4 =G4 ^F2F2 | A2=G2 E4 z4 :|
W:Ack, ack, om det vore kväll,
W:och alla flickor sutto på ett spjäll.
W:Och jag i spjället droge, och de i askan sloge,
W:Ack, ack, om det vore kväll.
W:


Sheet music rendered using AbcJs