Henrik Norbeck's ABC Tunes

Display tune: Ack, ack, om det vore dag

(lyrics page)
Scale: Width:
From file hnsp0.abc Get ABC for this tune
X:104
T:Ack, ack, om det vore dag
R:slängpolska
H:jfr #107
Z:id:hn-sp-104
M:3/4
L:1/16
K:Gm
D4 D4 ^F2G2 | A2B2 G6 D2 |
w:Ack, ack, om det vo-re dag, och
G3^F G2A2 B2G2 | B2A2 A8 :|
w:all-a flick-or sto-do på en rad. på en rad.
|: A2=F2 F2F2 A2A2 | B2G2 G2G2 B2B2 |
w:Och jag fing-e tag-a den som mig be-ha-ga',
A4 =F4 A2G2 | =E2=F2 D8 :|
w:ack, ack, om det vo-re dag.
W:2. Ack, ack, om det vore kväll,
W: och alla flickor sutto på ett spjäll.
W: Och jag i spjället droge, och de i askan sloge,
W: Ack, ack, om det vore kväll.
W:3. Ack, ack, om det vore natt,
W: och alla flickorna i sängen satt.
W: Och jag i sängen låge, och mig ingen såge,
W: Ack, ack, om det vore natt.
W:4. Ack, ack, om det ville gry,
W: och bort från flickorna jag finge fly.
W: Och jag ville gråta, och mig själv förlåta,
W: ack, ack, om det ville gry.
W:5. Ack, ack, om det börja' om,
W: och alla flickorna tillbaka kom.
W:Vers 2 även:
W: och alla flickor hängde på ett spjäll,
W: och jag finge tända, och jag finge bränna,
W:Vers 3 även:
W: och jag däri låge, och mig ingen såge,
W:Kan även sjungas med "gossar" istället för "flickor".
W:


Sheet music rendered using AbcJs