Henrik Norbeck's ABC Tunes

Display tune: Nittonbundna

Scale: Width:
From file hnsp0.abc Get ABC for this tune
X:1
T:Nittonbundna
T:Vävpolskan
R:slängpolska
H:efter Pelle Fors (1815-1908), Rönö, Östergötland
H:Enligt Pelle Fors kom denna polska från Jakob Måne, Skällvik, död
H:i slutet av 1700-talet.
H:Pelle Fors hette egentligen Petter Magnus Johansson. Han var född i
H:Västra Ed i Småland och hade lärt sig spela av Ristman från Småland.
H:Han bodde i cirka 60 år på Vikbolandet.
N:Stämning AEAE
A:Östergötland
B:SvL Ögl 338
Z:id:hn-sp-1
M:3/4
L:1/16
K:Am
AB |: (cB)(A^G) A2"+"E2 "+"A,2"arco"a2-|a^g(bg) (e^f)ed (cd)cB |
(cB)(A^G) A2"+"E2 "+"A,2"arco"a2-|a^g(bg) g2{ag}e2 e2AB |
(cB)(A^G) A2"+"E2 "+"A,2"arco"a2-|a^g(bg) (e^f)ed (cd)cB |
(cB)(A^G) (G2A2) A4 |1 (a^g)(bg) (g2a2) a2AB :|2 (a^g)(bg) (g2a2) a2z2 ||
|: [B4E4] {B}[c4E4] ([B3E3]^G) | (A^G)(AB) (c{dc}B)(AG) G2{AG}E2 |
[B3E3][BE] (dc)(Bc) (A^G)(AB) | (cB)(A^G) (E^F)ED (CD)(CB,) |
A,4 {B}[c4E4] ([B3E3]^G) | (A^G)(AB) (c{dc}B)(AG) G2{AG}E2 |
[B3E3][BE] (dc)(Bc) (A^G)(AB) | (c{dc}B)A^G ^G2A2 [A4E4A,4] :|
|: .e2.a2 .a2.a2 .a2.^c'2 | ^c'2b2 bc'ba b2c'2 |
ea^c'a ea^c'a ea^c'a | ebd'b ebd'b ebd'b |
ea^c'a ea^c'a ea^c'a | ebd'b ebd'b ebd'b |
(A^c)ea (^ga)g^f (ef)ec | (A^c)ea (^ga)g^f (ef)ed |
(=cB)A^G (AB)cd (e=f)ed | (cB)A^G (AG)AE (DC)B,A, |
(A^c)ea (^ga)g^f (ef)ec | (A^c)ea (^ga)g^f (ef)ed |
(=cB)A^G (AB)cd (e=f)ed |1 (cB)A^G (^G2A2) A4 :|2 (cB)A^G (^G2A2) A2 ||


Sheet music rendered using AbcJs