Henrik Norbeck's ABC Tunes

Display tune: Kom Fattigdom och häng dig på

Scale: Width:
From file hnop0.abc Get ABC for this tune
X:1
T:Kom Fattigdom och häng dig på
R:polska O
O:Boda, Dalarna
M:3/4
K:Dm
FG A^G A^c|e^c d3A|de fg af|1 fe/d/ e4:|2 fe/d/ e3e||
|:e=c ce ge|fd de fg/f/|e=c cc d=B|1 (3=B2A2c2 E2:|2 =BA A4||


Sheet music rendered using AbcJs