Henrik Norbeck's ABC Tunes

Display tune: Pekkos Pers bröllopspolska

Scale: Width:
From file hnjp0.abc Get ABC for this tune
X:5
T:Pekkos Pers bröllopspolska
R:polska J
H:efter Hjort Anders
A:Bingsjö, Dalarna
Z:id:hn-jp-5
M:3/4
L:1/16
K:Gm
d2 | {g^f}g3g d2(3cdc B3B | (3BcBAG ^FGAF D4- | D2D^F G^FGA BABc |
d2d2 dc=ec d4 | (5g^fgfg d2(3cdc B3B | (3BcBAG ^FGAF D4- |
D2D^F GFGA BABc | dcA^F G6 :||: A2 | BFDF BABd fdfd |
(3cdcAc ecAc B3B | (3BcBAB G4 B3B | (3BcBAG ^F2AF D3g |
(5^f/g/f/g/f/g2 d3c A2Ac | BAG^F G6 :|


Sheet music rendered using AbcJs